lub zamiast nazwiska: z rodziną, z mamą i tatą, w domu...